КЛИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району

Сумської області

РІШЕННЯ №     

 

                      2019 року                                                                                сесія 7 скликання

Про встановлення  місцевих

податків та зборів на 2020 рік.

 

                   Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом  24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  Клишківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території  Клишківської сільської  ради такі податки і збори:

1.1. Ставки єдиного  податку;

1.2. ставки плати за землю;

1.2.1.) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті

284 Податкового кодексу України, за переліком;

1.3.ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.3.1.пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком;

1.4. ставку туристичного збору;

1.5. ставки збору за місця для паркування транспортних засобів.

2.  Затвердити:

2.1.Положення про єдиний податок ( додаток 1);

2.2.Положення про порядок справляння плати за землю ( додаток 2 );

2.3.Положення  про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки

    (додаток 3);

2.4. Положення про туристичний збір (додаток 4);

2.5. Положення  про збір за місця для паркування транспортних засобів(додаток № 5)

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному веб-сайті Клишківської сільської ради        

   http://klushku.shostkarr.org.ua/

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань соціально-       економічного розвитку, бюджету і фінансів.

5. Рішення  Клишківської сільської ради 29 сесії УІІ скликання  від

     14.06.2018 року,  визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року.

5. Рішення набирає чинності з  01.01.2020 року.

 

 

 Клишківський сільський голова                                                           Б.Прядка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток № 1

                                                                                      до рішення Клишківської сільської ради

                                                                                            від ______ № ______

 

Положення

про єдиний податок для платників першої та другої груп

1. Платники єдиного податку:

1.1. платників єдиного податку визначено пунктами 291.1. – 291.5. статтею 291 Податкового кодексу України;

2. Об’єкти оподаткування:

2.1. об’єкти єдиного податку визначено пунктами 291.6. – 291.7. статтею 291 Податкового кодексу України;

3. База оподаткування:

3.1. базу оподаткування єдиним податком визначено статтею 292 Податкового кодексу України;

4. Ставки/розмір:

4.1. ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:

 - 10 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

4.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України,  крім платників єдиного податку, які провадять наступну господарську діяльність:

Код виду економічної діяльності

Назва виду економічної діяльності

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня податкового (звітного) року,(%)

16.10

Лiсопильне та стругальне виробництво, (розпиловка лісодеревини)

15

16.23

Виробництво дерев’яних будiвельних конструкцiй

15

виготовлення столярних виробів

15

16.29

Виробництво iнших виробiв з деревини

15

95.23

Ремонт взуття та iнших виробiв зi шкiри

10

 

 

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

56.29

Діяльність їдалень

10

 

Для третьої та четвертої групи  визначається  згідно ст. 293 Податкового Кодексу України.

5. Порядок ведення обліку і складання звітності платника єдиного податку:

5.1. порядок ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу України;

6. Податковий період для плати за землю визначено статтею 294 Податкового кодексу України.

7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку:

7.1. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 295 Податкового кодексу України;

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку:

8.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і

зборів платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового

кодексу України.

9. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відміни від спрощеної системи оподаткування:

9.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відміни від спрощеної системи оподаткування визначені статтею 298  Податкового кодексу України.

10. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку:

10.1. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

визначено статтею 299 Податкового кодексу України.

11. Відповідальність платника єдиного податку:

11.1. Відповідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

 

 

           Секретар сільської ради                                                                          Г.Дзюба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                     до рішення --- сесії   ---- скликання

                                                                                     Клишківської сільської  ради №----/19

від ---------- року

 

Положення

про порядок справляння плати за землю на території  

Клишківської сільської ради

 

1. Загальні положення

 Дане Положення про порядок справляння плати за землю на території Клишківської сільської ради  (далі — Положення) розроблено відповідно до статтей 7, 10, 12, 14, 265, 269-284 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 2. Платники земельного податку

Платниками податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв),

- землекористувачі.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються відповідно до розділу XIV ПКУ.

 3. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

-  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

-  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення Клишківської сільської  ради  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднено до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 5. Ставки земельного податку

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно від місцезнаходження) встановлюється:

для земель несільськогосподарського призначення у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь  - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки,

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності - у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки,

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській  області.

 6. Пільги щодо сплати земельного податку для власників земельних ділянок - фізичних осіб.

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи,

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років,

пенсіонери (за віком),

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари,

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара,

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара,

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара,

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку IV групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку IV групи.

 

 7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів,

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до ст. 274 і 277 Податкового кодексу України.

 

 

 8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства,

землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння,

земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур,

землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі,

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень,

земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв,

земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 9. Особливості оподаткування платою за землю

Клишківська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території громади.

Клишківська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам не залежно від форм власності і джерел фінансування.

 10. Податковий період для плати за землю

 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 11. Порядок обчислення плати за землю

 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 6.1. пункту 6 даного Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 12. Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права

власності на нерухоме майно.

 

 

 

 

 13. Орендна плата

 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Вижницька міська рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може бути меншою  розміру земельного податку, встановленого для  відповідної категорії земельних ділянок  на відповідній не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів 10-12 цього Положення.

 14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Секретар сільської ради                                                                                         Г.Дзюба

 

Виконавець:

Ночовна К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.2

                                                                                     до рішення --- сесії   7 скликання

                                                                                     Клишківської сільської  ради №------

від --------- року

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з   01    січня   2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

59

253

5925383000

Клишківська сільська рада

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаход-ження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб від ріллі по Сумській області

для фізичних осіб

від ріллі по Сумській області

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.06

Для колективного садівництва4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.07

Для городництва4

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

-

-

-

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

01.14

Для цілей підрозділів 01.01—01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів 

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.07

Для іншої житлової забудови  

1%

1%

1%

1%

02.08

Для цілей підрозділів 02.01—02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

---

-

--

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі *

1%

 

1%

1%

1%

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування *

0,5%

 

0,5%

0,5%

0,5%

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

1

1

1

1

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури *

1

1

1

1

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування *

0,3%

 

0,3%

0,3%

0,3%

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  *

0,3%

 

0,3%

0,3%

0,3%

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1%

1%

1%

1%

03.16

Для цілей підрозділів 03.01—03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01—06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 *

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 *

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

      0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

07.04

Для колективного дачного будівництва  

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

07.05

Для цілей підрозділів 07.01—07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01—08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,1%

-

0,1%

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1%

-

0,1%

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01—09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 

1%

1%

1%

1%

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

1%

1%

1%

1%

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1%

1%

1%

1%

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння 

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб 

1%

1%

1%

1%

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01—10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  *

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

 

 

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості *

1%

1%

1%

1%

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств *

1%

1%

1%

1%

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) *

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01—11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 *

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій *

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

-

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01—12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій *

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку *

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку *

 

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

13.04

Для цілей підрозділів 13.01—13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1%

1%

1%

1%

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

1%

1%

1%

1%

14.03

Для цілей підрозділів 14.01—14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01—15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

17

Землі резервного фонду

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

18

Землі загального користування4

 

 

 

 

19

Для цілей підрозділів 16—18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

_________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281—283 Податкового кодексу України.

 *   - за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення Клишівської сільської ради

                                                       від               №   

 

    

Положення

про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

 

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2. статті 266 Податкового кодексу України.

 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки податку визначено у додатку  «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення, додаток 3.1. (додається);

 

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

5.2. перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 3.1.1 «Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення ( додається);

5.3. перелік об’єктів нерухомості, які не  є об»єктом оподаткуванню податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

 

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

 

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

 

  

             Секретар сільської ради                                                     Г.Дзюба

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1.

до Типового рішення

про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020р.

 

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Клишківської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000

5925300000

5925383001

с.Клишки Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Великий ліс Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Солотвине Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Заболотне Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Холодівщина Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Московске Шосткинського району Сумської області

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,3

 

 

0,3

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,3

 

 

0,3

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,3

 

 

0,3

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,3

 

 

0,3

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,3

 

 

0,3

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,3

 

 

0,3

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,3

 

 

0,3

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,000

 

 

0,000

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,000

 

 

0,000

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,5

 

 

0,5

 

 

1211.2

Мотелі

 

 

 

 

 

 

1211.3

Кемпінги

 

 

 

 

 

 

1211.4

Пансіонати

 

 

 

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,5

 

 

0,5

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

 

 

 

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

 

 

 

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

 

 

 

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 

 

 

 

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

 

 

 

 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

 

 

 

 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

 

 

 

 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0

 

 

1,0

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0

 

 

1,0

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,5

 

 

0,5

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

 

 

 

 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 

 

 

 

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 

 

 

 

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

 

 

 

 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 

 

 

 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 1,5

 

 

1,5

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 

 

 

 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,0

 

 

1,0

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

 

 

0,5

 

 

1242.2

Гаражі підземні

 

 

 

 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

 

 

 

 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

 

 

 

 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

 

 

 

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,5

 

 

0,5

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

 0,2

 

 

 0,2

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 0,2

 

 

0,2

 

 

1252.3

Силоси для зерна

 

 

 

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

 

 

 

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

 0,2

 

 

0,2

 

 

1252.6

Холодильники

 0,2

 

 

 0,2

 

 

1252.7

Складські майданчики

 0,2

 

 

 0,2

 

 

1252.8

Склади універсальні

 0,2

 

 

0,2

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,2

 

 

0,2

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,

медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 

 

 

 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

 

 

 

 

 

 

1261.3

Цирки

 

 

 

 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

 

 

 

 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

 

 

 

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 

 

 

 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,00

 

 

0,00

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,00

 

 

0,00

 

 

1262.3

Технічні центри

 

 

 

 

 

 

1262.4

Планетарії5

 

 

 

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

 

 

 

 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

 

 

 

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 

 

 

 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

 0,0

 

 

 0,0

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

 

 

 

 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 

 

 

 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

 

 

 

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

 

 

 

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

 

 

 

 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

 

 

 

 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

0,00

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

 

 

 

 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

 

 

 

 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

 

 

 

 

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

 

 

 

 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

 

 

 

 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 

 

 

 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 

 

 

 

 

 

1265.5

Тири

 

 

 

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

 

 

 

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,5

 

 

0,5

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

 

 

 

 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,5

 

 

0,5

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

 

 

 

 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

 

 

 

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

 

 

 

 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

 

 

 

 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,5

 

 

0,5

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,5

 

 

0,5

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

 

 

 

 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

 

 

 

 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

 

 

 

 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 

 

 

 

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Г.П.Дзюба

 

 

Додаток 2

до рішення 29 сесії Клишківської сільської ради  від «14» червня 2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  29сесії Клишківської сільської ради

від «14» червня 2018 р.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Клишківської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000

5925300000

5925383001

с.Клишки Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Великий ліс Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Солотвине Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Заболотне Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Холодівщина Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Московске Шосткинського району Сумської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 100

Пенсіонери (за віком);

 100

Ветерани праці

 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

 100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 100

Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції

100

  Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік не приймалися.

Секретар сільської ради                                            Г.П.Дзюба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1.1.

до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

                                                                     ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Клишківської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000

5925300000

5925383001

с.Клишки Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Великий ліс Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Солотвине Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Заболотне Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Холодівщина Шосткинського району Сумської області

5900000000

5925300000

5925383001

с.Московске Шосткинського району Сумської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 100

Пенсіонери (за віком);

 100

Ветерани праці

 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

 100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 100

Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції

100

  Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік не приймалися.

Секретар сільської ради                                            Г.П.Дзюба

 

Додаток №4

                                                                                      до рішення Клишківської сільської ради

                                                                                              від                2019 р. №                /19

 

 

 

Положення

про туристичний збір

 

1. Платники туристичного збору:

1.1. платників туристичного збору визначено пунктом 268.2. статтею 268 Податкового кодексу України;

2. Платниками туристичного збору не можуть бути особи:

2.1. Особи які не можуть бути платниками туристичного збору визначено підпунктом 268.2.2. пунктом 268.2 статтею 268 Податкового кодексу України.

3. Ставка туристичного збору:

3.1. Ставка  збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

{Пункт 268.3 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018}

4. База справляння збору.

4.1. База справляння збору визначена  підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України.

{Пункт 268.4 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018}

5. Податкові агенти:

5.1. Податкові агенти визначені у пункті 268.5.1 статті 268 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом №909-УІІІ від 24.12.2015; в редакції Закону №2628-УІІІ від 23.1.2018.

 

5. Порядок справляння та сплати збору:

5.1. Порядок справляння та сплати туристичного збору визначено пунктами 268.7.1 пункту 268.7 в редакції Закону №2628-УІІІ від 23.11.2018.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Г.Дзюба

 

 

 

 
Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням -- сесії  VІІ скликання

  Клишківської сільської  ради 

 №----- від _______.2019 р.

 

 

Положення

Про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється на підставі статі 268-1 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010р. зі змінами та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” від  21.05.97 року №280/97-ВР.  

 

2. Платники збору

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податковго Кодексу.

(Відповідно до вимог підпункту 268-1.1.1 підпункту 268-1.1.2,  пункту 268-1.1 статті 268-1 Податкового  Кодексу України).

 

 

3. Об'єкт  і база оподаткування збором.

Об’єктом збору є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Базою збору є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

(Відповідно до вимог підпункту 268-1.2.1 підпункту 268-1.2.2,  пункту 268-1.2 статті 268-1 Податкового  Кодексу України).

 

4. Ставки збору

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

При визначенні ставки збору сільські, селищні, міські ради або ради об»єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

(Відповідно до вимог підпункту 268-1.3.1 підпункту 268-1.3.2,  пункту 268-1.3, пункту 268-1.3 , підпункту 268-1,4 пункту 268-1.4 статті 268-1Податкового  Кодексу України).

 

5.  Порядок обчислення та строки сплати збору.

5.1. Порядок справляння та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів визначено пунктом 268-1.5 статті 268-1  Податкового Кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Г.Дзюба