УКРАЇНА                

                                        Клишківська сільська рада

                                           Шосткинського району 

                                                 Сумської області

                                             Виконавчий комітет

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

      

  село Клишки                                                   від 28листопада 2019 року №  69                               

 

 Про план діяльності з                                                                                                                                                                                                                                                     підготовки проектів  регуляторних

актів на 2020 рік

 

              Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Клишківської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради

 

                                                                       В И Р І Ш И В :

             1. Затвердити план діяльності Клишківської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2020 році (Додаток1).                                                                                                                            

             2.Затвердити План-графік проведення у 2020 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Клишківської сільською радою(Додаток2).                                                                                                               

           3. Виконавчим органам Клишківської сільської ради забезпечити своєчасну підготовку проектів регуляторних актів, оприлюднення, проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності відповідно до чинного законодавства.                                                                                                                          

           4.Оприлюднити затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами Клишківської сільської ради на 2020 рік не пізніше ніж у десятиденний строк від дати затвердження на веб-сайті http://klushku.shostkarr.org.ua/       Клишківської сільської                                                                                                                                                                                                                                             ради.                                                                                                                                

 

            5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

  

                                

 

                                  Сільський голова                      Б.Прядка

 

                                        

 

 

 

 

                                                                          

Додаток 1 до рішення виконкому                                 

                                                                                                  від 28листопада 2019 року №  69                

                                                                            План

                                       діяльності Клишківської сільської ради з підготовки

                                        проектів регуляторних актів на 2020 рік

№ п/п

Назва, вид документу

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Термін підготовки проекту регуляторного акта

Розробник

Джерело оприлюднення

1.

Рішення ради

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

І -ІІ       квартал 2020 року

 

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

2.

Рішення ради

 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік»

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

І -ІІ       квартал 2020 року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

 3.

  Рішення ради

 «Про транспортний податок на 2021 рік»

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

І -ІІ       квартал 2020 року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

4.

Рішення ради

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

І -ІІ       квартал 2020 року

 

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                  Г.Дзюба

                                                                                           

                                                              

                                                                                     Додаток 2 до рішення виконкому                                      

                                                                                                         від 28листопада 2019 року №  69                

 

                           

                                                                    План-графік

проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Клишківської сільської ради на 2020 рік

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне

 

Відповідальний за здійснення відстеження

1.

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

базове,

II квартал 2019

секретар сільської ради, головний бухгалтер

2.

 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік»

базове,

II квартал 2019

секретар сільської ради, головний бухгалтер

3.

 «Про транспортний податок на 2021 рік»

базове,

II квартал 2019

секретар сільської ради, головний бухгалтер

4.

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

базове,

II квартал 2019

секретар сільської ради, головний бухгалтер

 

                               

  Секретар сільської ради                               Г.Дзюба