УКРАЇНА

                                          Клишківська сільська рада

                            Шосткинського району Сумської області

                                       тридцять третя сесія  VII скликання          

                                                                                                                                    

                                      РІШЕННЯ                                                                                            с.Клишки                                                   15 листопада 2018року                                                      

  Про план діяльності сільської ради з                                                           підготовки   проектів регуляторних актів на 2019 рік                                                                             Про затвердження Плану-графіка проведення заходів                          з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

На підставі ст. 7,8,9,10 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 « Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада Клишківська сільська рада

                                        ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Клишківської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2019 році (Додаток1).                                                                                         2.Затвердити План-графік проведення у 2019 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Клишківської сільською радою (Додаток 2).                                                                                                                               3. Виконавчим органам Клишківської сільської ради забезпечити своєчасну підготовку проектів регуляторних актів, оприлюднення, проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності відповідно до чинного законодавства.         4.Оприлюднити затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами Клишківської сільської ради на 2019 рік не пізніше ніж у десятиденний строк від дати затвердження на веб-сайті Клишківської сільської ради.                                                                                                                    5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сел

     Сільський голова                      Б.В.Прядка

 

                                                        Додаток 1

                                                  до рішення 33 сесії VІІ скликання

                                                  Клишківської сільської ради

                                                      від 15.11.2018року

                                                                                                                               

                                           План

                       діяльності Клишківської сільської ради з підготовки

                                        проектів регуляторних актів на 2019 рік

№ п/п

Назва, вид документу

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Термін підготовки проекту регуляторного акта

Розробник

Джерело оприлюднення

1.

Рішення ради

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Травень – червень 2019року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

2.

Рішення ради

Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Травень – червень 2019року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Сайт сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Секретар сільської ради                        Г.П.Дзюба

                                                                                           

                                                              

                     

                                                   

                                       Додаток 2

                                 до рішення 33 сесії VІІ скликання

                                   Клишківської сільської ради

                                        від 15.11.2018року

                                                                                                                               

 

 

                                                          План-графік

проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Клишківської сільської ради на 2019 рік

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне

 

Відповідальний за здійснення відстеження

1.        

Про встановлення місцевих податків та зборів

базове,

II квартал 2019

Секретар сільської ради, головний бухгалтер

         

 

     Секретар сільської ради                               Г.П.Дзюба