Додаток № 2
до рішення сессії Клишківської сільськоїради
"Про  місцевий бюджет  на 2019 рік"
 
РОЗПОДІЛ
видатків  сільського  бюджету  на 2019 рік
   
                              ( грн.)    
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом    
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них    
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку    
   
010     Сільська рада (головний розпорядник)           4 400,0 4 400,0 3 200,0       1 990 420,0    
010     Державне управління 1 100 000,0 1 100 000,0 800 000,0 26 000,0               1 100 000,0    
  0150 01 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської ради та її виконавчого комітету  1 100 000,0 1 100 000,0 800 000,0 26 000,0               1 100 000,0    
8100     Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 308 700,0 308 700,0 210 000,0 10 000,0               308 700,0    
  8130 01 Місцева пожежна охорона 308 700,0 308 700,0 210 000,0 10 000,0               308 700,0    
3000     Соціальний захист та соціальне забезпечення 40 000,0 40 000,0                   40 000,0    
  3242 01 Інші видатки на соціальний захист населення 40 000,0 40 000,0                   40 000,0    
6000     Житлово-комунальне господарство 250 400,0 250 400,0   53 500,0   4 400,0 4 400,0 3 200,0       254 800,0    
  6013 01 водопровідно-каналізаційне господарство 50 400,0 50 400,0   3 500,0   500,0 500,0         50 900,0    
  6030 01 Благоустрій сіл 200 000,0 200 000,0   50 000,0   3 900,0 3 900,0 3 200,0       203 900,0    
4000     Культура і мистецтво 230 000,0 230 000,0 175 600,0 52 000,0               230 000,0    
  4060 01 Палаци,будинки культури ,клуби та інші клубні заклади 230 000,0 230 000,0 175 600,0 52 000,0               230 000,0    
5000     Фізична культура і спорт 10 000,0 10 000,0                   10 000,0    
  5061 01 Центр "спорт для всіх" 10 000,0 10 000,0                   10 000,0    
      Будівництво та розвиток 420 000,0 420 000,0                   420 000,0    
7300 7350 01 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 420 000,0 420 000,0                   420 000,0    
                                   
                                   
      Всього  2 359 100,0 2 359 100,0 1 185 600,0 141 500,0   4 400,0 4 400,0 3 200,0       2 363 500,0    
                                   
     
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.    
                                   
Сільській  голова:                                   Б.В.Прядка