Додаток №1

                                                  до рішення сесії  Клишківської сільської  ради

                                                         «Про  місцевий  бюджет на 2019 рік»                     

Доходи    місцевого   бюджету  на  2019                                                                                                                                                                                      рік[1]

                                                                                                                                             (грн.)

 

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

 

всього

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

2307900

2307900

 

 

13000000

Рентна плата за використання інших  природних ресурсів

202800

202800

 

 

13010000

Рентна плата спеціальне використання лісових ресурсів

202800

202800

 

 

13010200

Рентна плата за  спеціальне використання лісових ресурсів

202800

202800

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

3800

3800

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

3800

3800

 

 

18000000

Місцеві податки

2101300

2101300

 

 

18010000

Податок на майно

1540300

1540300

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

8000

8000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

16000

16000

 

 

18010500

Земельний податок з  юридичних осіб

2300

2300

 

 

18010600

Орендна плата з  юридичних осіб

1200000

1200000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних  осіб

14000

14000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

300000

300000

 

 

18050000

Єдиний податок

561000

561000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1000

1000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

160000

160000

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

400000

400000

 

 

20000000

Неподаткові надходження

55600

51200

4400

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

21080500

Інші надходження

 

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності

49200

49200

 

 

22012500

Плата за надання інших платних послуг

5000

5000

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав

На нерухоме майно та їх обтяжень

30000

30000

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за корист. цілісним майновим комплексом

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної  плати за  користування майнових комплексів,що у комунальній власності

6200

6200

 

 

22090000

Державне мито

8000

8000

 

 

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

7000

7000

 

 

22090400

Державне мито,пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України

1000

1000

 

 

24000000

Інші  неподаткові  надходження

2000

2000

 

 

24060300

Інші надходження

2000

2000

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

4400

 

4400

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги,що надаються бюджет.установами згідноз з їх основною діяльністю

 

 

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

4400

 

4400

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

4400

 

4400

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель держ.та комун.власності

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

41030000

Субвенція

 

 

 

 

41035000

Інші субвенції

 

 

 

 

 

Всього доходів

2363500

2359100

4400

 

 

 

 

 

Сільській голова:_________________     Б.В.Прядка

 
 
 
 
 
 
Примітка: Коди та назви кодів класифікації  доходів бюджету, зазначені у цьому додатку,  необхідно привести у відповідність з  діючою бюджетною класифікацією.