УКРАЇНА

                                                                                                                                                 КЛИШКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

                                                                                                                                                       ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ

                                                                                                                                                           СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_ 09  листопада  2018  року                                                                                                                    _№9/02-02_____    

 

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

за програмно-цільовим методом

головними розпорядниками

бюджетних коштів до проекту

бюджету Клишківької сільської ради 

 

 

Відповідно до вимог статті 20,21,34,75 та статті 78 Бюджетного кодексу України,наказу Міністерства  фінансів  України  від  17 липня 2015 року №648 «Про  затвердження  типових  форм  бюджетних  запитів  для формування  місцевих бюджетів» ( в редакції  наказу   від 17.07.2018 №617) щодо складання проектів місцевих бюджетів та внесення змін до них:

 

          

 

          1. Затвердити Інструкцію з  підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними  розпорядниками бюджетних коштів до проекту  бюджету  Клишківської сільської ради   (далі - Інструкція), (Додаток № 1).

 

         2. Дане  розпорядження  набирає  чинності  з  дня  офіційного  опублікування.

 

         3. Контроль за виконанням розпорядження  та Інструкції  залишаю  за  собою.

 

 

 

                                                                                                                                         Сільський голова                                         Б.В.Прядка